IWCSS Archive

Archive for the International Web Community for Scandinavian Studies

Svensklektor, vikariat VT 2020, Université de Strasbourg, Frankrike

exc-5db16b540bf54838cb3c5e76

Département d’études scandinaves vid Université de Strasbourg söker en svensklektor, vikariat VT 2020.    

Anställningsperiod
20.01 2020 – 20.07 2020

Under våren kommer den ordinarie svensklektorstjänsten att utlysas och vikariatet kan därmed möjligen förlängas. 

Terminsindelning
Undervisning och examinering sker på vårterminen under perioden januari-maj. Utöver denna tillkommer en viss del omtentamen i juni, samt administration och andra aktiviteter i perioden maj-mitten av juli.

Arbetsbeskrivning
Ca 14 timmar språkundervisning per vecka under 12 undervisningsveckor (4 av dessa timmar räknas som extratimmar utöver ordinarie arbetstid och ersätts därefter). Svensklektorn ansvarar självständigt för utformningen av språkundervisningens innehåll och examination. Undervisningen i svenska språket sker på tre olika nivåer, där den första är nybörjarnivå. Utöver själva undervisningen förväntas lektorn också utföra en del undervisningsrelaterad administration, delta i institutionens olika övriga aktiviteter såsom konferenser, seminarier, kulturevenemang mm och gärna bidra till detta genom att exempelvis bjuda in forskare och författare.

Antal studenter
Cirka 80 studenter på nybörjarnivå, 35 på mellannivå och 15 på avancerad nivå.

Kvalifikationer

  • svenska på modersmålsnivå

  • erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk

  • grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 300 hp i huvudsak i ämnena svenska, svenska som andraspråk, nordiska språk, pedagogik, litteraturvetenskap och/eller franska (eller nära besläktade ämnen)

  • god kännedom om svenskt samhälls- och kulturliv (den sökande ska i normalfallet ha varit bosatt i Sverige det senaste året före ansökningstillfället)

Särskilda önskemål från universitetet
Vi söker en person som har lätt för att samarbeta, är öppen och ansvarstagande och som kan anpassa sig till en kanske lite osvensk arbetssituation. Vi ser gärna att hen har forskarutbildning eller har påbörjat en sådan, men detta är inget krav. Vid sidan om undervisningen finns möjlighet att bedriva forskning och att ingå i någon av fakultetens forskningsgrupper. Goda kontakter till svensk och/eller nordisk universitetsmiljö är också värdefullt för oss. För det dagliga livet, såväl på universitetet som utanför, är goda kunskaper i franska en nödvändighet och har man erfarenhet av längre utlandsvistelser och allt vad det kan innebära underlättar det ofta.

Månadslön (brutto)
Månadslön brutto 1954 € (plus extratimmar cirka 1200 € för 6 månader)
Månadslön netto ca 1500 €.
Svenska Institutet betalar också ut ett lektorsstipendium.

Bostad
Lektorn måste själv ordna bostad men universitetet kan hjälpa till att hitta tillfälligt boende under de första månaderna.

Kontakt
Hemsida: nord.unistra.fr
Institutionschef Karin Ridell kridell@unistra.fr, tel.+33-(0)3 68 85 63 88
Nuvarande svensklektor Katarina Bodin skbodin@unistra.fr 

Ansökan (personligt brev och ett CV) skickas senast den 1 november per mejl till Karin Ridell kridell@unistra.fr

October 24, 2019

This entry was posted in

Vacancies

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *