IWCSS Archive

Archive for the International Web Community for Scandinavian Studies

Page 1 / 1

April 11, 2019 | Admin

Open call for Norwegian visiting lecturer in Tartu, Estonia

University of Tartu College of Foreign Languages and Cultures Department of Scandinavian Studies is looking for an visiting lecturer in Norwegian. The position is for the period 1/9/2019 to 31/08/2022.

  • Residence Programmes
0 Comments
January 24, 2018 | Admin

Sommarkurs för nordiska lärarstudenter

"Nordisk Sommerskole" är ett pilotprojekt som ger möjlighet för lärarstudenter från Norden att komma samman och mötas med huvudsyftet att främja undervisningen i och om grannspråk. Kursen äger rum den 10-29 augusti 2018 på Schæffergården i Gentofte i norra Köpenhamn.

  • Residence Programmes
0 Comments
April 6, 2017 | Admin

Residence Programme in Ekenäs/Tammisaari, Finland, January – May 2018

The Croft is a place for short periods of artistic or art-related research, adjoined to the Snäcksund Villa residence. The residence programme at The Croft is open to Nordic artists, curators, art critics and educators, and is built around both invited projects and periodically announced open calls.

  • Residence Programmes
0 Comments